Maat architecten BNA past haar werkwijze aan de opdrachtgever of het project aan. Wij werken met een BIM tekenprogramma dat we projectspecifiek inrichten, gericht op hetgeen er getekend moet worden, dit kan variëren van BIM light tot een volwaardig BIM model. BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D model tegelijkertijd de constructeur, de installateur en de aannemer kunnen samenwerken.

Samen wordt aan een virtueel prototype gebouwd dat uiteindelijk leidt tot een gebouw. Hierdoor worden ontwerp- en bouwfouten voorkomen, hoeven zaken niet dubbel getekend te worden en start de bouwvoorbereiding een stuk eerder dan bij een traditioneel proces.

Een voordeel van het BIM-model is dat het model veel extra informatie bevat. Het 3D model geeft veel inzicht op ontwerpgebied, maar kan ook ingezet worden om toekomstige bewoners tijdens het ontwerp al virtueel door hun woning te laten lopen. Daarnaast kan het BIM-model ook informeren over zaken zoals het energieverbruik.

Bestaand

Te slopen onderdelen

Toestand na sloop

Nieuw te bouwen