26.03.24 Grachtenpand Nieuw Delft opgeleverd.

In opdracht van Verheij Vastgoedontwikkeling is het ontwerp gemaakt voor deze kavel in Nieuw Delft. Het ontwerp past in de klassieke opzet van een Delfts grachtenpand met een extra hoge en verbijzonderde plint, verticaal tussendeel met staande kozijnen en een beëindiging met een bijzondere kroonlijst. De erker aan de voorzijde geeft overhoeks zicht op het nog aan te leggen van Leeuwenhoekpark. Toepassing van mooie metselwerkdetails, waaronder reliëf, vertandingen en diepe negges maken het tot een bijzonder plan. Het aanbrengen van nestkasten in voor- en achtergevel, zonnepanelen, de buffering van het water op het platte dak en in de achtertuin, aanbrengen van sedumdaken op het platte daken en toepassen van groenschermen bij de gevels aan de achterzijde maken het tot een duurzaam en natuurinclusief plan. Realisatie aannemingsbedrijf Houtman Gouda.