Alkmaar CPO Amstelstraat

Collectief particulier opdrachtegeverschap te Alkmaar.

Op een braakliggend stuk terrein hebben wij, op initiatief van de gemeente, een CPO project gerealiseerd bestaande uit 14 woningen. Vanaf de verkaveling tot aan de uitwerking is samen met de toekomstige bewoners een bouwbaar project gerealiseerd waarbij er voor een individuele uitstraling binnen het collectief gekozen is.

Project: 14 woningen CPO
Opdrachtgever: Kuub / de bewoners
Aannemer: HSB Bouw B.V.
Realisatie: 2016