Bergambacht Torenzicht

Het appartementengebouw staat op de hoek van het plan Dijklaan West en verankert de wijk met haar hoogte ook in het landschap.
De getrapte opbouw, een hoek met een zeslaags trappenhuis, een vijflaags volume langs de provinciale weg en een vierlaags volume naar de voetbalvelden en de achterliggende wijk toe, markeert de overgang tussen landschap en woonwijk.

Het gebouw bestaat uit 40 appartementen in twee typen. Beide typen voldoen aan de eisen gesteld in woonkeur. Een deel van de woningen is geluidsbelast, in samenspraak met de opdrachtgevers is een slimme oplossing gekozen die het woongenot niet aantast.

Project: 40 appartementen
Opdrachtgever: BPD i.c.m. Qua Wonen
Aannemer: Adriaan van Erk Bouw B.V.
Realisatie: 20012 – 2014