Eindhoven De Barrier

Renovatie stedelijk monument. In de herstructurering van de Barrier nemen de woningen rondom de vijver en het veld een belangrijke stedenbouwkundige positie in. Bovendien wilden we graag de oorspronkelijke sfeer laten zien. Daarom zijn deze woningen gerenoveerd. De renovatie maakte het mogelijk om binnen het casco een nieuwe bruikbare indeling te maken voor de woningen, waardoor ze weer een lange periode aan kunnen.

Voor de herstructurering van de Barrier is er een uitgebreide stedenbouwkundige en architectonische analyse gemaakt. Hierdoor hebben we de nieuwbouw in de Barrier weten te verankeren in het stedenbouwkundige plan. Het is een onderdeel geworden van de gehele wijk.
Het verschil tussen de straten in de Barrier wordt gevormd door de posities van de accenten. Dit gegeven hebben wij ook gehanteerd voor de uitwerking van de rijen. In het stedenbouwkundig plan wordt ook voorzien in parkeerkoffers. Ook aan deze plekken hebben we veel aandacht besteed om ervoor te zorgen dat ze als prettig worden ervaren en dat kinderen er veilig kunnen spelen/verblijven.

Project: herstructurering de Barrier 413 woningen
Opdrachtgever: Woonbedrijf SWS.Hhvl
Aannemer: Groenen Bouw B.V. / Moeskops Bouwbedrijf B.V.
Realisatie: 2004-2009