Nijmegen De Grote Boel

Het plan omvat 40 woningen liggend aan 3 straten. Elke straat heeft zijn eigen uitstraling. De architectuur heeft een klassiek thema en sluit aan bij de tuindorpen. De doorgaande straten hebben en lichtere steen en de gevels aan de Brinkzijde en zuidzijde hebben een donkere steen. De woningen aan de westzijde hebben een doorgaande overkapping om te profiteren van de avondzon. De opbouw bestaat uit heldere volumes met belangrijke accenten op de hoeken. De topgevels benadrukken de licht gebogen straten. Erkers bepalen de kleinere ritmiek. De gootlijn loopt als bepalende lijn door het plan. Traditionele details bepalen de uitstraling. Kopgevels met gevelpannen en verspringende rollagen, gemetselde schoorstenen en slanke luifels en goten. Groene hagen en schermen met hedera zorgen voor nog meer samenhang.

Project: 40 woningen
Opdrachtgever: Van de Klok
Aannemer: Klok Bouw B.V.
Realisatie: 2017-2018