Overschie De Entree

In opdracht van Van Omme en de Groot hebben we 44 woningen ontworpen in het plan De Entree te Overschie. Stedenbouwkundig sluiten we aan op de woningen gelegen aan de overzijde van de Jossekin de Jonglaan, er ontstaat zo een mooie symmetrie. De achterliggende woningen sluiten aan op de Burg. Wijnaendtslaan. Hiermee wordt de nieuwe entree van Overschie weer opnieuw vormgegeven en de oude structuren weer teruggebracht. De architectuur sluit aan op de bestaande architectuur die al aanwezig is in Overschie. De kenmerkende opgetilde tussenwoningen zijn een herkenbaar element.

Project: 44 woningen
Opdrachtgever: Beagle Vastgoed B.V.
Aannemer: Van Omme en de Groot B.V.
Realisatie: 2017-2018