Rijswijk Buiten Tuin van Sion

Aan een binnenhof hebben wij 8 rijen woningen en een viertal tee-onder-eenkapwoningen ontworpen. Door subtiele verschillen qua compositie van de rijen, verschillende detailleringen is geen van de rijtjes hetzelfde en wordt het dorpse gevoel versterkt. De overwegend lage goot versterkt de dorpse opzet. De speelse verdraaiingen langs de hoofdontsluiting zijn ingegeven door zichtlijnen en doorbreken het orthogonale patroon van de omliggende bebouwing.

Project: projectmatige woningbouw
Opdrachtgever: Roosdom Tijhuis ontwikkeling
Aannemer: Roosdom Tijhuis Bouw
Realisatie: 2015 – 2017