Schagen ’t Skagerrak

In de uitbreidingswijk Hoep Noord is dit woonzorgcomplex gelegen. De begane grond bevat de dagbestedingruimtes en een paramedisch gedeelte. De eerste verdieping heeft 2 woongroepen voor 12 cliënten. De tweede verdieping is ingericht met appartementen. Er is gekozen voor een stramien waarin 3 appartementen omgevormd kunnen worden naar een woongroep en vise versa. Hiermee kun je inspelen op de veranderende maatschappij en hoeft het gebouw niet ingrijpend aangepast te worden. Het gebouw behoud hiermee zijn waarde.

Project: woonzorgcomplex met appartementen
Opdrachtgever: Woningstichting van Alkmaer i.s.m. ’s Heeren Loo
Aannemer: Bouwbedrijf ReitsmaB.V.
Realisatie: 2006