Zevenaar Stederijck II

De woningen hebben per blok een andere steensortering. Binnen de blokken werken we met staande en liggende kaders, hierdoor krijgen de blokken een eigen dynamiek. Binnen de gekeimde kaders is een invulling gemaakt van metselwerk in koppenverband. De positie van de koppen varieert ook per blok waardoor er een vrije stedenbouwkundige opzet ontstaat die ook aan de straatgevels op de koppen diversiteit geeft.

Project: 36 woningen
Opdrachtgever: Van de Klok
Aannemer: Klok Bouw B.V.
Realisatie: 2020